Produkter

En komplett tjeneste for innsamling, presentasjon og rapportering av data.

MapGraph tilbys i en rekke ulike løsninger og kan tilpasses de fleste behov. Tjenesten omfatter datafangst og kommunikasjon, datalagring på webservere, programvare for visning av data, driftsanalyser og rapporter mot grafisk info og kart. Vi tilrettelegger dine data slik at du kan dra nytte av dem på en helt ny måte.

MAPGRAPH Drikkevann

newsf1

En webtjeneste for miljøovervåking, analyse, rapportering og publisering av drikkevann. Oversiktlig organisering av alle typer drikkevannsdata.

Les mer …

MAPGRAPH Avløp

MAPGRAPH Avløp fokuserer på vannkvalitet og rensegrader ved å sammenstille måledata fra avløpsvann og ytre miljø. Overvåking og dokumentasjon av...

Les mer …

MAPGRAPH Vassdrag

newsf1

Vannkvalitetsparametere ihht Vanndirektivet. Dynamiske kart for stedfesting av prøvesteder. Klimadata - nedbørsdata, temperatur osv.

Les mer …

MAPGRAPH Deponi

newsf1

Flere MapGraph-tjenester sammenstillet til et felles nettsted for overvåking, rapportering og publisering. Driftsdokumentasjon for avfallsanlegg.

Les mer …

MAPGRAPH Sanntid vannovervåkning

newsf1

I samarbeid med med det finske selskapet EHP-Tekniikka tilbyr vi prefabrikerte målebrønner spesielt utstyrt for å overvåke og dokumentere sigevannparametere.

Les mer …

MAPGRAPH Feltstasjoner

newsf1

Envitech leverer 3.parts løsninger sammen med MapGraph som en totalpakke. Vi har bred erfaring med ulike målestasjoner og datafangst over GSM.

Les mer …

MAPGRAPH Værstasjoner

newsf1

Vi sammenstiller alle type sensorer med egnet kommunikasjons- løsninger til en ferdig pakke med publisering til virksomhetens websider og SD-system.

Les mer …

Standard funksjonalitet

Manuell registrering

  Avlesninger og observasjoner kan tastes inn i egendefinerte skjemaoppsett. Dette vil for mange være et alternativ til regneark, og man får alt samlet på ett sted og tilgjengelig for trending, rapportering osv.

  Ingen brukerbegrensninger

   Ingen brukerlisenser. Alle i virksomheten kan få tilgang til data. Tilgang for ulike brukere og brukergrupper, og deres rettigheter, styres i MapGraph.

   Alltid oppdatert programvare

    Kontinuerlig tilgang til siste versjon MapGraph programvare, som lastes fra våre webservere ved hver innlogging. Dette innebærer at man til enhver tid har nyeste versjon. Webtjenesten tillater også et mer dynamisk samarbeid, der vi raskere kan bistå brukerne og imøtekomme spesielle ønsker.

    Enkel deling av data

     Mer effektivt prosjektarbeid. Deling av data med andre for videre bearbeiding og rapportering.

     Tilgang fra hvor som helst

      Alle med Internett kan få tilgang. Alt som kreves er oppretting av en ny bruker. Man kan sitte hvor som helst og ha tilgang til samme data.

      Stedfesting av prøver

       Stedfesting av prøvetagingssteder i prosesskjema og kart, med passive stedssymboler, eller med dynamiske ikoner som angir Nå-tilstanden.

       Publisering

        Publiser til egne websider, for eksempel mest aktuelle trender for vannkvalitet.

        Automatisert datainnsamling

         Alltid oppdaterte data som importeres kontinuerlig fra laboratoriet. Importen overvåkes og avvik varsles når de oppstår, slik at data er tilgjengelig når du skal bruke dem. Mange har erfart at man i en travel hverdag, når man skal rapportere, må begynne med å organisere, rydde og komplettere.

         Sentralisert lagring av data

          Bytt mellom laboratorier. Mange legger analyser ut på konkurranse og bytter laboratorier, eller benytter ulike laboratorier for ulike oppgaver. Vi samler data på ett sted, og sørger for at historiske data blir tilgjengelig sammen med data fra det nye laboratoriet.