MAPGRAPH Sanntid vannovervåkning

Prefabrikert sanntids-målestasjon for sigevann

I samarbeid med med det finske selskapet EHP-Tekniikka tilbyr vi nå prefabrikerte målebrønner spesielt utstyrt for å overvåke og dokumentere sigevannmengder og ulike sigevannparametere. Spesielt nevnes:

 • Selvdrevet med strøm fra solceller og batteri.
 • Måling gjennom hele vintersesongen.
 • Kommunikasjon via mobilnettet.
 • Enkel installasjon.
 • Moderat vedlikehold og tilsyn.
 • Stort antall sensorer tilgjengelig.
 • Målestasjonene er selvdrevet med strøm fra solceller og batteri, dersom det ikke er 230V på stedet.
 • Måling gjennom vintersesongen også i polarstrøk. Typisk måles verdier hver 15, 30 eller 60. minutt. Slike målinger vil gi vesentlig bedre kunnskap om variasjoner i utslipp gjennom året, enn det dagens kvartalsvise laboratorieanalyser kan gi.
 • Målestasjonene leveres ferdig konfigurert for kommunikasjon til MAPGRAPH via mobilnettet.
 • Enkel installering og idriftsettelse. Stasjonene er levert til et stort antall avfallsanlegg i Finland og er velprøvd med godt dokumentert drift.
 • Målebrønnene er konstruert for å være mest mulig selvgående med moderat behov for vedlikehold og tilsyn.
 • Type og antall sensorer kan tilpasses ønsket målebehov. Noen eksempler er: • nivå vannspeil • vannmengde • Temperatur • Konduktivitet • pH • Turbiditet • Oksygen • Redox • SS • Olje • NO3-N • NH4-N • TOC • COD

Standard funksjonalitet

Manuell registrering

  Avlesninger og observasjoner kan tastes inn i egendefinerte skjemaoppsett. Dette vil for mange være et alternativ til regneark, og man får alt samlet på ett sted og tilgjengelig for trending, rapportering osv.

  Ingen brukerbegrensninger

   Ingen brukerlisenser. Alle i virksomheten kan få tilgang til data. Tilgang for ulike brukere og brukergrupper, og deres rettigheter, styres i MapGraph.

   Alltid oppdatert programvare

    Kontinuerlig tilgang til siste versjon MapGraph programvare, som lastes fra våre webservere ved hver innlogging. Dette innebærer at man til enhver tid har nyeste versjon. Webtjenesten tillater også et mer dynamisk samarbeid, der vi raskere kan bistå brukerne og imøtekomme spesielle ønsker.

    Enkel deling av data

     Mer effektivt prosjektarbeid. Deling av data med andre for videre bearbeiding og rapportering.

     Tilgang fra hvor som helst

      Alle med Internett kan få tilgang. Alt som kreves er oppretting av en ny bruker. Man kan sitte hvor som helst og ha tilgang til samme data.

      Stedfesting av prøver

       Stedfesting av prøvetagingssteder i prosesskjema og kart, med passive stedssymboler, eller med dynamiske ikoner som angir Nå-tilstanden.

       Publisering

        Publiser til egne websider, for eksempel mest aktuelle trender for vannkvalitet.

        Automatisert datainnsamling

         Alltid oppdaterte data som importeres kontinuerlig fra laboratoriet. Importen overvåkes og avvik varsles når de oppstår, slik at data er tilgjengelig når du skal bruke dem. Mange har erfart at man i en travel hverdag, når man skal rapportere, må begynne med å organisere, rydde og komplettere.

         Sentralisert lagring av data

          Bytt mellom laboratorier. Mange legger analyser ut på konkurranse og bytter laboratorier, eller benytter ulike laboratorier for ulike oppgaver. Vi samler data på ett sted, og sørger for at historiske data blir tilgjengelig sammen med data fra det nye laboratoriet.