MAPGRAPH Avløp

Overvåking og dokumentasjon av vannkvalitet i avløpsrenseanlegg og ytre miljø

MAPGRAPH Avløp fokuserer på vannkvalitet og rensegrader ved å sammenstille måledata fra avløpsvann og ytre miljø, og kan omfatte:

 • Sanntidsberegning av rensegrader.
 • Rapportering i henhold til Avløpsforskriften
 • Visualisering av innløp og utløp
 • Vannføringer
 • Rapportering i henhold til Gjødselvareforskriften.
 • Datafangst fra driftsjournaler
avløp
 • Sanntidsberegninger av rensegrader og stoffmengder til utslipp.
 • Laboratorieanalyser konvertert til Avløpsforskriftens parameter og enhetsbegreper. Navneformater og enheter i milli-, mikro- og nanoverdier omregnes til ensartet format, uavhengig av hva laboratoriet leverer.
 • Grafiske presentasjoner av labresultater som viser innløps- og utløpsverdier over tid, for å vurdere og bedømme variasjoner og avvik som skyldes årstider, nedbør, driftsendringer og annet.
 • Klimadata. Fremmedvann. Driftsoptimalisering Med nedbørdata, temperatur oa. fra klimastasjon eller andre kilder sammenholdt med avløpsmengder og rensegrader. Med oversiktlige sammenstillinger om hvordan anlegget fungerer under skiftende forhold og årstider, for driftsoptimalisering og miljørapportering.
 • Vannføringer knyttet til vannprøvene innhentet på ulike måter. Vi informerer...
 • Analyser på avløpsslam online fra lab med parametere iht Gjødselvareforskriften.
 • Datafangst fra driftsjournaler som overføres til MapGraph for videre digitalisering, tilrettelegging, presentasjoner av tidsserier, analyser og rapportering. Driftsjournaler føres ofte i regneark med daglige noteringer. Slike driftsjournaler kan regelmessig sendes til MapGraph for videre tolking og presentasjoner. Observasjoner, slik som siktedyp, avlest forbruk og lignende, kan derved også presenteres som tidsserier på en enkel måte gjennom verktøyene i MapGraph. Slike data vil bli mer tilgjengelige, og grafiske presentasjoner viser sammenhenger over tid. Driftsjournalene blir dessuten lagret på web for enkelt oppslag.
 • Overløpsdrift med logging av start-stopp for rapportering. Feltstasjoner med GSM GPRS- loggere for ulike formål, med og uten batteridrift.

Standard funksjonalitet

Manuell registrering

  Avlesninger og observasjoner kan tastes inn i egendefinerte skjemaoppsett. Dette vil for mange være et alternativ til regneark, og man får alt samlet på ett sted og tilgjengelig for trending, rapportering osv.

  Ingen brukerbegrensninger

   Ingen brukerlisenser. Alle i virksomheten kan få tilgang til data. Tilgang for ulike brukere og brukergrupper, og deres rettigheter, styres i MapGraph.

   Alltid oppdatert programvare

    Kontinuerlig tilgang til siste versjon MapGraph programvare, som lastes fra våre webservere ved hver innlogging. Dette innebærer at man til enhver tid har nyeste versjon. Webtjenesten tillater også et mer dynamisk samarbeid, der vi raskere kan bistå brukerne og imøtekomme spesielle ønsker.

    Enkel deling av data

     Mer effektivt prosjektarbeid. Deling av data med andre for videre bearbeiding og rapportering.

     Tilgang fra hvor som helst

      Alle med Internett kan få tilgang. Alt som kreves er oppretting av en ny bruker. Man kan sitte hvor som helst og ha tilgang til samme data.

      Stedfesting av prøver

       Stedfesting av prøvetagingssteder i prosesskjema og kart, med passive stedssymboler, eller med dynamiske ikoner som angir Nå-tilstanden.

       Publisering

        Publiser til egne websider, for eksempel mest aktuelle trender for vannkvalitet.

        Automatisert datainnsamling

         Alltid oppdaterte data som importeres kontinuerlig fra laboratoriet. Importen overvåkes og avvik varsles når de oppstår, slik at data er tilgjengelig når du skal bruke dem. Mange har erfart at man i en travel hverdag, når man skal rapportere, må begynne med å organisere, rydde og komplettere.

         Sentralisert lagring av data

          Bytt mellom laboratorier. Mange legger analyser ut på konkurranse og bytter laboratorier, eller benytter ulike laboratorier for ulike oppgaver. Vi samler data på ett sted, og sørger for at historiske data blir tilgjengelig sammen med data fra det nye laboratoriet.