MAPGRAPH Drikkevann

Alltid oppdaterte laboratoriedata tilgjengelig

Analyseresultater av drikkevannsdata blir mye å holde orden på, selv med noen få prøvesteder og vanlige parametere. Noen av våre kunder har flere tusen dataserier. MAPGRAPH Drikkevann hjelper til med å organisere mange dataserier på en oversiktlig måte. Data importeres kontinuerlig fra laboratoriene. Importen overvåkes og avvik varsles når de oppstår, slik at data er tilgjengelig når du skal bruke dem. Mange har erfart at når man skal rapportere, må man begynne med å organisere, rydde og komplettere.

 • Grenseverdier ihht Drikkevannsforskriften
 • Publisering av informasjon til innbyggerne.
 • Rapporter til tilsynsmyndigheter.
 • Organisering av historiske data fra ulike kilder.
 • Enkel registrering av egne analyser.
 • Prøveplan for årets analyseprogram.

Drikkevann

 • Grenseverdier i henhold til Drikkevannsforskriften Data vil bli presentert i samsvar med Drikkevannsforskriftens parameterbegreper og enheter.
 • MAPGRAPH gir ved enkle grep mulighet til å publisere informasjon om drikkevann til egne websider. Det kan for eksempel være aktuelt å dele de mest aktuelle trendene for drikkevannskvalitet med publikum på virksomhetens hjemmesider.
 • Ved å kunne dele data med andre for videre bearbeiding og rapportering, vil man oppnå et mer effektivt prosjektarbeid. Ferdigtilpassede rapportmaler gjør innrapportering til tilsynsmyndighetene mye enklere ved for eksempel årsrapportering til Mattilsynet.
 • Innhentede eldre analyseresultater bearbeides og organiseres slik at de henger sammen med nye drikkevannsdata som mottas løpende fra angitte laboratorier. Kommunene får dermed samlet alle historiske data på ett arkivsted, og eldre analyseresultater vil henge sammen med nye analyser når dette er relevant.
 • Det er også mulig å registrere data manuelt i egendefinerte skjemaoppsett. Dette vil for mange være et alternativ til regneark, og medfører at man har alle måledata på ett sted tilgjengelig for trending, rapportering osv. Webskjema benyttes gjerne for enklere vannanalyser i egen regi, avlesninger av ulike forbruk, registrering av eldre historiske analyser som kun foreligger i papirformat, osv.
 • Prøveplan for årets analyseprogram. MapGraph lar deg sette opp en prøveplan på en enkel og oversiktlig måte. Prøveplanen sikrer at laboratoriet utfører korrekte analyser, og at myndighetskrav overholdes

Standard funksjonalitet

Manuell registrering

  Avlesninger og observasjoner kan tastes inn i egendefinerte skjemaoppsett. Dette vil for mange være et alternativ til regneark, og man får alt samlet på ett sted og tilgjengelig for trending, rapportering osv.

  Ingen brukerbegrensninger

   Ingen brukerlisenser. Alle i virksomheten kan få tilgang til data. Tilgang for ulike brukere og brukergrupper, og deres rettigheter, styres i MapGraph.

   Alltid oppdatert programvare

    Kontinuerlig tilgang til siste versjon MapGraph programvare, som lastes fra våre webservere ved hver innlogging. Dette innebærer at man til enhver tid har nyeste versjon. Webtjenesten tillater også et mer dynamisk samarbeid, der vi raskere kan bistå brukerne og imøtekomme spesielle ønsker.

    Enkel deling av data

     Mer effektivt prosjektarbeid. Deling av data med andre for videre bearbeiding og rapportering.

     Tilgang fra hvor som helst

      Alle med Internett kan få tilgang. Alt som kreves er oppretting av en ny bruker. Man kan sitte hvor som helst og ha tilgang til samme data.

      Stedfesting av prøver

       Stedfesting av prøvetagingssteder i prosesskjema og kart, med passive stedssymboler, eller med dynamiske ikoner som angir Nå-tilstanden.

       Publisering

        Publiser til egne websider, for eksempel mest aktuelle trender for vannkvalitet.

        Automatisert datainnsamling

         Alltid oppdaterte data som importeres kontinuerlig fra laboratoriet. Importen overvåkes og avvik varsles når de oppstår, slik at data er tilgjengelig når du skal bruke dem. Mange har erfart at man i en travel hverdag, når man skal rapportere, må begynne med å organisere, rydde og komplettere.

         Sentralisert lagring av data

          Bytt mellom laboratorier. Mange legger analyser ut på konkurranse og bytter laboratorier, eller benytter ulike laboratorier for ulike oppgaver. Vi samler data på ett sted, og sørger for at historiske data blir tilgjengelig sammen med data fra det nye laboratoriet.