MAPGRAPH Vassdrag

Overvåking og dokumentasjon av vassdrag i henhold til Vannforskriften.

MAPGRAPH Vassdrag omfatter blant annet følgende:

 • Vannkvalitetsparametere ihht Vanndirektivet.
 • Dynamiske kart for stedfesting av prøvesteder.
 • Klimadata - nedbørsdata, temperatur osv.
 • Måling av vannføringer i vassdrag.
 • Logging av nøkkelparametere fra feltstasjoner.
 • Analyser av miljøpåvirkninger

vassdrag

 • Vannkvalitetsparametere iht Vanndirektivet: Presentasjon av vannkvalitet for alle parametere iht Vannforskriften, med naturtilstand og parametre definert for hvert vassdrag og vanntype.
 • Dynamiske kart for stedfesting av prøvesteder i vassdragene, nedbørfelt mm. med lokalisering av prøvesteder.
 • Klimadata med datafangst av nedbørdata, temperatur oa. fra klimastasjon eller andre kilder. Med oversiktlige sammenstillinger om hvordan vannkvaliteten varierer under skiftende forhold og årstider.
 • Vannføringer i vassdrag fra feltstasjoner med måling av vannivå - som konverteres til vannføring iht vannføringskurve på målestedet. Batteridrift med svært lang levetid gjør utplassering valgfri, enkel og fleksibel. Eller fra SD-system, driftsjournaler eller registrert direkte.
 • Vannkvalitet for visse, nøkkelparametere direkte fra feltstasjoner med GSM GPRS- loggere.
 • Analyser av miljøpåvirkninger: Sammenstillinger og presentasjoner for innsyn i hvordan vannkvalitet påvirkes i fjordresipienter, oppstrøms og nedstrøms utslippspunkter i vassdrag mm.

Standard funksjonalitet

Manuell registrering

  Avlesninger og observasjoner kan tastes inn i egendefinerte skjemaoppsett. Dette vil for mange være et alternativ til regneark, og man får alt samlet på ett sted og tilgjengelig for trending, rapportering osv.

  Ingen brukerbegrensninger

   Ingen brukerlisenser. Alle i virksomheten kan få tilgang til data. Tilgang for ulike brukere og brukergrupper, og deres rettigheter, styres i MapGraph.

   Alltid oppdatert programvare

    Kontinuerlig tilgang til siste versjon MapGraph programvare, som lastes fra våre webservere ved hver innlogging. Dette innebærer at man til enhver tid har nyeste versjon. Webtjenesten tillater også et mer dynamisk samarbeid, der vi raskere kan bistå brukerne og imøtekomme spesielle ønsker.

    Enkel deling av data

     Mer effektivt prosjektarbeid. Deling av data med andre for videre bearbeiding og rapportering.

     Tilgang fra hvor som helst

      Alle med Internett kan få tilgang. Alt som kreves er oppretting av en ny bruker. Man kan sitte hvor som helst og ha tilgang til samme data.

      Stedfesting av prøver

       Stedfesting av prøvetagingssteder i prosesskjema og kart, med passive stedssymboler, eller med dynamiske ikoner som angir Nå-tilstanden.

       Publisering

        Publiser til egne websider, for eksempel mest aktuelle trender for vannkvalitet.

        Automatisert datainnsamling

         Alltid oppdaterte data som importeres kontinuerlig fra laboratoriet. Importen overvåkes og avvik varsles når de oppstår, slik at data er tilgjengelig når du skal bruke dem. Mange har erfart at man i en travel hverdag, når man skal rapportere, må begynne med å organisere, rydde og komplettere.

         Sentralisert lagring av data

          Bytt mellom laboratorier. Mange legger analyser ut på konkurranse og bytter laboratorier, eller benytter ulike laboratorier for ulike oppgaver. Vi samler data på ett sted, og sørger for at historiske data blir tilgjengelig sammen med data fra det nye laboratoriet.