MAPGRAPH Feltstasjoner

Envitech kan tilby flere typer målestasjoner som er forberedt for kommunikasjon mot MapGraph servere. Noen typer målestasjoner kan leveres med utganger for relèstyring Av-På av utstyr. Envitech leverer 3.parts løsninger sammen med MapGraph som en totalpakke, hvilket samler ansvar på en hånd. Vi har bred erfaring med ulike målestasjoner og datafangst over GSM. Våre arbeider med den enkelte leveranse omfatter blant annet:

 • Anskaffelse av GSM-abonnement
 • Klargjøring med SIM-kort
 • Vurdering av sensorer og tilpassing til disse
 • Konfigurering av stasjon for måleoppgaven
 • Testing av kommunikasjon og utstyr
 • Idriftsettelse
 • Videre inngår utforming av MAPGRAPH skjermbilder med online presentasjon av mottatte data, setting av grenseverdier, alarmvarsling på epost eller SMS o.s.v. Målestasjonene leveres således klar for montering - Plug & Play - fra vår side. Det kreves derfor moderat kompetanse fra kjøpers side for å sette disse i drift.
 • MapGraph webtjeneste med lagring på meget sikre servere, sikker kommunikasjon, avanserte brannmurløsninger, daglig backup, MapGraph programvare, løpende oppgraderinger, brukerstøtte på telefon og epost.
 • Oppsett av datafangst fra målestasjon mot MapGraph. Kart og illustrasjoner som bakgrunnsinformasjon i paneler for lokalisering av målestasjoner, peilebrønner, sigevannsanlegg, og/eller snitt gjennom avfallsanlegget som viser grunnvannsspeil i brønner. Porsanger kommune leverer kart og bilder i et passende format for viderebehandling.
 • Drift. Komplett med GSM abonnement og trafikkostnader samt drifting og overvåking av tjenesten, datalagring på servere, alarmfunksjoner på internett og epost inklusive vår alarmovervåking 24/7.

Standard funksjonalitet

Manuell registrering

  Avlesninger og observasjoner kan tastes inn i egendefinerte skjemaoppsett. Dette vil for mange være et alternativ til regneark, og man får alt samlet på ett sted og tilgjengelig for trending, rapportering osv.

  Ingen brukerbegrensninger

   Ingen brukerlisenser. Alle i virksomheten kan få tilgang til data. Tilgang for ulike brukere og brukergrupper, og deres rettigheter, styres i MapGraph.

   Alltid oppdatert programvare

    Kontinuerlig tilgang til siste versjon MapGraph programvare, som lastes fra våre webservere ved hver innlogging. Dette innebærer at man til enhver tid har nyeste versjon. Webtjenesten tillater også et mer dynamisk samarbeid, der vi raskere kan bistå brukerne og imøtekomme spesielle ønsker.

    Enkel deling av data

     Mer effektivt prosjektarbeid. Deling av data med andre for videre bearbeiding og rapportering.

     Tilgang fra hvor som helst

      Alle med Internett kan få tilgang. Alt som kreves er oppretting av en ny bruker. Man kan sitte hvor som helst og ha tilgang til samme data.

      Stedfesting av prøver

       Stedfesting av prøvetagingssteder i prosesskjema og kart, med passive stedssymboler, eller med dynamiske ikoner som angir Nå-tilstanden.

       Publisering

        Publiser til egne websider, for eksempel mest aktuelle trender for vannkvalitet.

        Automatisert datainnsamling

         Alltid oppdaterte data som importeres kontinuerlig fra laboratoriet. Importen overvåkes og avvik varsles når de oppstår, slik at data er tilgjengelig når du skal bruke dem. Mange har erfart at man i en travel hverdag, når man skal rapportere, må begynne med å organisere, rydde og komplettere.

         Sentralisert lagring av data

          Bytt mellom laboratorier. Mange legger analyser ut på konkurranse og bytter laboratorier, eller benytter ulike laboratorier for ulike oppgaver. Vi samler data på ett sted, og sørger for at historiske data blir tilgjengelig sammen med data fra det nye laboratoriet.