slide_eco_innovation slide_landfill slide_sikker_lagring slide_produkt_side slide_byggeklosser slide_bestill_demo
preload image preload image

Alltid tilgjengelig

Vi gir deg tilgang til dine data uansett hvor du jobber fra. Mappebasert tilgangsstyring gjør deling av data enkelt.

Oppdaterte data

Du jobber alltid med oppdaterte data i MAPGRAPH. Vi automatiserer datafangst fra alle dine datakilder og samler alt på ett sted.

Effektivt

Vi hjelper deg med å organisere og strukturere dine data, og bistår med å gjøre rapportering til det offentlige til en enkel oppgave.

Trygt

MAPGRAPH brukes av over 100 kommuner og interkommunale selskaper til å håndtere deres miljødata.